Specijalistička
internistička
lekarska
ordinacija
CENOVNIK:

Standardni pregled sa EKG u Ultrazvukom - 3900 din.

UZ zajedno gornji abdomen i urotrakt  - 1500 din.

UZ štitaste žljezde sa Dopplerom - 1500 din.

UZ krvnih sudova vrata - 2500 din

UZ ekstremiteta - 2500 din.

UZ dojki - 2500 din.

UZ testisa - 1500 din.

UZ pleure-plućne maramice - 1500 din.

UZ  zglobova - 1500 din.

Rtg  snimak srca i pluća 1500 din.

Rtg  nativnog abdomena i urotrakta - 1500 din.

Rtg  obe šake, stopala ili skočnog zgloba ili ručnog zgloba u 2. pravca
          - 2000 din. (radi se u  slučaju oboljenja a ne povrede)

Rtg šake jedne u slučaju povrede - 1500 din.

Rtg dela kičme - 1500 din.

Rtg karlice - 1500 din.

Ciljani snimci zahvaćene regije 2. ekspozicije - 1500 din.

Konsultativni pregled subspecijaliste ili specijaliste iz Beograda - 6000 din.

U slučaju potrebe za ultrazvučnim pregledom konsultanta ,
pregled se naplaćuje samo 1000 din.

Pregled i kućna poseta u Opštini Sečanj i Plandište - 4900 din.
E-Mail: ordrad@gmail.com
Copyright © 2014 by "brzava"  •  All Rights reserved   •                 
Konak, Borisa kidriča 26  telefoni 023/3856 100 i 065/3856-100
Ordinacija