Specijalistička
internistička
lekarska
ordinacija
Dobrodošli
Pred vama je internet prezentacija Specijalističke Internističke lekarske ordinacije "Radojković" iz Konaka kod Sečnja. Osnivač ove ordinacije je Prim. dr Ivan A. Radojković specijalista interne medicine i radiologije.
Prim. dr Ivan A. Radojković

Datum rođ 10.07.1949
u Beogradu.
Bračni status: Oženjen.

Obrazovanje:

Doktor medicine, Primarijus. Specijalista dve grane medicine.Medicinski fakultet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu.
Specijalista radiologije - specijalistički ispit.
Specijalista interne medicine - specijalistički ispit.

Radno iskustvo:

1978-1979   Obavezni lekarski staž K.B.C Zvezdara

1980-1984   Kliničko bolnički centar "Dr. Dragiša Mišović", Beograd

1984-1993   Klinika za kardiovaskularne bolesti - Dedinje, Beograd
                      Invazivni i interventni lekar specijalista radiolog i specijalista internista
                      (Specijalista radiologije i interne medicine)

1993-1996   Kanada - rad u inostranstvu

1996-2000   Kliničko bolnički centar "Dr. Dragiša Mišović", Beograd lekar specijalista

2002-2004   Načelnik MDC (MULTI DIJAGNOSTČKI CENTAR)

2005-2006   Sekretar Sekretarijata za zdravstvo Beograda

2006-2010   KBC Zemun , lekar specijalista

2010-2014   Dom zdravlja Sečanj , Načelnik

2014-           Specijalistička lekarska ordinacija , Sečanj
Publikacije i članci: 

Autor i koautor više od 30 stručnih i naučnih publikacija, među kojima su i dve monografije : Hormonski uzrokovana osteoporoza, i Autoimunska bolest tireoideje i udruženo ispoljene bolesti.
Predavač na više međunarodnih kongresa i sesija KME.

E-Mail: ordrad@gmail.com
Copyright © 2014 by "brzava"  •  All Rights reserved   •                 
Konak, Borisa kidriča 26  telefoni 023/3856 100 i 065/3856-100
Ordinacija